Dubrovnik

Stara gradska jezgra (Stari Grad)

Startna stranica: www.dubrovnik.tv

DUBROVNIK, grad, luka i turisticko središte južnoga hrvatskoga primorja; 49 278 stan. Leži na podnožju vapnenackoga Srda (412 m), u dolini koju prema jugozapadu zatvara uzvisina Lapada i manji greben s najstarijim dijelom Dubrovnika. Nasipanjem mocvarne doline izmedu Gruškoga zaljeva na sjeveru i Staroga Porta na jugu i izgradnjom Place (Straduna) stara gradska jezgra spojena je s predgradem na drugoj strani doline. Na taj je nacin Stradun postao središte grada i njegova glavna ulica, spajajuci suprotna gradska vrata: Ploce na istoku i Pile na zapadu. Nakon izgradnje luke u Gruškom zaljevu, Gruž postupno s Dubrovnikom postaje jedinstveno naselje. Poslije se Dubrovnik proširio i na Lapadski poluotok, na niže dijelove padina Srda i izvan gradskih zidina prema Župi.

Klimu Dubrovnika karakteriziraju topla i suha ljeta i blage zime. Prosjecna je temperatura najhladnijeg mjeseca (veljace) 4,6 °C, a najtoplijeg (kolovoza) 26,2 °C. Od ukupne godišnje kolicine oborina na hladnu polovicu godine otpada 68%, a od 105 kišnih dana otpada na proljece 29, ljeto 14, jesen 26 i na zimu 37. Snijeg pada vrlo rijetko; 2554 suncana sata godišnje, po cemu je Dubrovnik medu prvim gradovima u južnoj Europi. U srpnju ima dnevno (kao i Aleksandrija) 12,4 suncana sata. Vegetacija je suptropska i bujna (maslina, badem, agrumi, ružmarin, lovor, crnika, bor, pinija, cempres).

{short description of image} {short description of image}


{short description of image} {short description of image}


{short description of image} {short description of image}


Jugoistocno od starog dijela grada je turisticko podrucje Ploce (hoteli i plaže), zapadno Lapad (sportski tereni, hoteli, plaže, šetališta), sjeverozapadno gruška luka i Gruž. Gospodarska je osnova turizam i pomorstvo. U gradu djeluju važne kulturne ustanove: Viša pomorska škola, Viša turisticka škola, Sveucilišni centar za postdiplomski studij Sveucilišta u Zagrebu, Povijesni institut HAZU, Dubrovacke ljetne igre i dr. Dubrovnik ima gradsku luku, luku Gruž i marinu Dubrovnik. Stara gradska luka zašticena je lukobranom Porporela; u luku mogu pristati jahte do 3 m gaza; manji brodovi sidre u uvali Gornja Bocina. Luka Gruž je trgovacka luka, 2,5 km sjeverozapadno od starog Dubrovnika. Marina Dubrovnik nalazi se u naselju Komolac na unutrašnjem dijelu Rijeke dubrovacke, oko 4 km od ulaza u luku Gruž. Na magistralnoj je prometnici (M2, E65). Zracna luka nalazi se u Cilipima.

Dubrovnik - grad jedinstvene politicke i kulturne povijesti (Dubrovacka Republika, Gradski statut iz 1272.), svjetski poznate spomenicne baštine i ljepote (upisan u UNESCO-ov registar svjetske kulturne baštine) - jedan je od najatraktivnijih i najpoznatijih gradova Sredozemlja. Uz izuzetne prirodne ljepote i ocuvanost baštine, Dubrovnik je grad iznimno bogate turisticke ponude. Grad hotela, prelijepe okolice, zavidnoga ekološkog standarda i turisticke dorecenosti privlacan je u svako godišnje doba. Neku vrstu geografske izoliranosti premošcuje visok prometni standard - zrakoplovni prijevoz, brzi hidrokrilni brodovi. Turisticki se Dubrovnik poceo razvijati prije I. svjetskog rata, da bi ubrzo zbog svoje neodoljive posebnosti, postao snažnim medunarodnim turistickim središtem.

{short description of image} {short description of image}


{short description of image} {short description of image}


{short description of image} {short description of image}


Za temeljitiji razgled Dubrovnika, njegova blaga i spomenika potrebno je više dana. No, vec za šetnje Stradunom, uskim ulicama i trgovima, monumentalnim zidinama i tvrdavama posjetitelji se susrecu s tisucljetnom ljepotom njegove kao u školjku uvucene urbane jezgre, stoljecima ucenim vještinama zidanja, klesanja, rezbarenja, te se suocuju s poviješcu Kneževa dvora, bibliotecnim blagom, najstarijom ljekarnicom na europskom jugu i dr. Dopuštajuci užitak odabira, Dubrovnik nudi mnoge muzeje i galerije s draguljima hrvatske baštine. Dubrovacki muzej u Kneževu dvoru u svom kulturno-povijesnom odjelu ima 15 500 predmeta. U autenticnim dvoranama postavljena je zbirka namještaja XVII.-XIX. st., odore knezova i vijecnika, vlastelinske odjece. Pomorski muzej (tvrdava Sveti Ivan) u stalnoj postavi izlaže raznovrsnu gradu vezanu uz dubrovacko i hrvatsko pomorstvo, s posebnim naglaskom na povijest Dubrovacke Republike. Muzej franjevackog samostana cuva sav inventar stare ljekarnice, radove starih dubrovackih zlatarskih, vezilackih i slikarskih radionica. U Muzeju dominikanskog samostana prikazani su vrijedni primjerci dubrovackog slikarstva XV. i XVI. st., skulpture, zlatarski predmeti, rukopisi, inkunabule i note. U Riznici dubrovacke katedrale cuvaju se relikvije sv. Vlaha, zaštitnika Dubrovnika, te mnoge druge umjetnicke slike i predmeti. U Etnografskom muzeju Rupe može se vidjeti prikaz tradicionalnoga gospodarstva i ruralne arhitekture dubrovackoga kraja, nošnje i tekstilno rukotvorstvo. Vrlo je atraktivan Akvarij Biološkoga zavoda, smješten u tvrdavi Sveti Ivan, s primjercima morske faune. Dubrovnik je po sebi »posijao« crkve, samostane i hotele, a s licem prema moru uresio se nizom marina, lucica te šetnica. Zbog velicanstvena pogleda na srednjovjekovni Dubrovnik neizostavna je šetnja po njegovim zidinama.

U brojnim dubrovackim restauracijama i konobama može se uživati u specijalitetima domace i medunarodne kuhinje, a sportašima i rekreativcima na raspolaganju su tereni i rekviziti za sve sportove na kopnu i vodi, od tenisa i stolnoga tenisa do jedrenja. Djeluje i nekoliko fitness-centara s bazenima, saunama, masažom, aerobikom, solarijima, trenažerima za boks i dr. Dubrovnik je poznat po vrsnim hotelima, od kojih je vecina smještena na poluotoku Lapadu te na predjelu Ploca jugoistocno od Staroga grada. Hotelsko naselje Dubrava - Babin kuk na Lapadu grad je u malome. Ima trgovacki centar, banku, ambulantu, ugostiteljske lokale, novi »Stradun«, koji povezuje hotele. Dubrovnik je grad bogatoga kulturno-umjetnickoga života.