{short description of image}

Zemepisná poloha

Územie Chorvátska sa rozprestiera od vonkajších východných okrajov Álp na severozápade až po Panónsku nížinu a brehy Dunaja na východe. Strednú cast územia vyplnuje Dinarské pohorie a na juhu ho lemuje pobrežie Jadranského mora.

Rozloha: Pevninová cast má rozlohu 56.542 qkm a rozloha prilahlého mora je 31.067 qkm.

Pocet obyvatelov: 4.400.000 obyvatelov; národnostné zloženie: väcšinu obyvatelov tvoria Chorváti; národnostné menšiny tvoria Srbi, Slovinci, Madari, Bosniaci, Taliani, Cesi a iní.

Štátne zriadenie: Chorvátsko je parlamentná republika s viacerými parlamentnými politickými stranami.

Hlavné mesto: Záhreb (770.000 obyvatelov) je hospodárskym, dopravným, kultúrnym a akademickým strediskom krajiny

Dlžka morského pobrežia: 5835 km, z coho je 4058 km dížka pobrežia ostrovov, morských útesov a brál. Pocet ostrovov, morských útesov a brál: 1185; najväcšími ostrovmi sú Krk a Cres; obývaných je 67. Najvyšší horský masív: Dinarské pohorie 1831 m/nm

Podnebie: Chorvátsko sa vyznacuje dvoma podnebnými pásmami: vo vnútrozemí je podnebie prevažne kotinentálneho, ciastocne i horského rázu, zatial co na celom území jadranského pobrežia vládne príjemné stredozemné podnebie s velkým poctom slnecných dní; suché a horúce letá, mierne a vlhké zimy; priemerná teplota vo vnútrozemí krajiny : v januári -1 až 3 C, v auguste 22 až 26 C; priemerná teplota v prímorských oblastiach: v januári 5 až 10 C, v auguste 26 až 30 C; teplota mora sa v zime pohybuje okolo 12 C a v lete okolo 25 C.

Domáca mena: kuna (kuna = 100 líp). Valuty sa vymienajú v bankách, zmenárnach, na poštových úradoch, v turistických kanceláriach, hoteloch, kempingoch, jachtárskych prístavoch (marínach); šeky v bankách.

Užitocné informácie

Cestovní doklady: Cestovní pas nebo jiný identifikacní doklad uznávaný mezinárodní dohodou.

Informace: diplomatická zastupitelství Chorvatské republiky v zahranicí nebo Ministerstvo zahranicních vecí Chorvatské republiky (tel. 01 4569 964).

Colné ustanovenia: Colné ustanovenia Chorvátskej republiky sú zosuladene so štandardmi štátov Európskej únie Cudzia valuta sa volne dováža a vyváža; domáca valuta len v hodnote do 2000 kn. Hodnotnejšie profesionálne a technické zariadenie ci prístroje podliehajú na hranici prihlasovacej povinnosti. Psy a macky v sprievode svojho majitela musia mat úradne menovaným zverolekárom vyhotovené Medzinárodné osvedcenie o tom, že od posledného ockovania proti besnote zvierata prešlo minimálne 15 dní, avšak nie viacej než šest mesiacov. Cudzí štátni príslušníci majú pri výstupe z krajiny za tovar zakúpený v hodnote väcšej než 500 HRK nárok na vrátenie dane na základe preukázania potvrdenia - tlacivo "Porezni cek" - Danový šek, (Tax cheque).

Informácie: www.carina.hr.

Platební karty: Platobné karty všetkých popredných spolocností (American Express, Diners; Eurocard/Mastercard, Visa) akceptujú skoro všetky hotely, jachtárske prístavy (maríny), reštaurácie a obchody.

Lekárska pohotovostná služba: Zahranicní turisti neplatia za lekárske služby len v tom prípade, ak medzi Chorvátskom a krajinou, odkial títo prichádzajú, bola podpísaná a platí konvencia o zdravotnej starostlivosti. Výdavky za zdravotnícke služby pre tých, ktorí prichádzajú z krajín, s ktorými táto konvencia podpísaná nebola, uhrádza priamo osoba, ktorej boli takéto služby poskytnuté, a to v ciastkach podla platného cenníka. Nemocnice a kliniky sa nachádzajú vo väcších mestách a všetky menšie mestá majú ambulancie a lekárne. Pre pacientov v životnom nebezpecenstve je zabezpecená súrna preprava, vzduchom (vrtulníkom) a morskou cestou(el.clnom). Chorvátsko je kryté sietou veterinárnych staníc a ambulancií: e-mail: veterinarstvo@zg.tel.hr; www.veterinarstvo.hr.

Sviatky-dni pracovného pokoja: 1. január - Nový rok 31 marec a 1. apríl - Velkonocná nedela a pondelok 1. máj - Sviatok práce 22. jún - Den protifašistického odboja 2. jun - Den štátnosti 5. augusta - Den vítazstva a vlasteneckého vdakyvzdania 15. august - Nanebovzatie Panny Márie 8. oktober - Den nezávislosti 1. novembra - Pamiatka zosnulých (Dušicky) 25. a 26. december - Vianocné sviatky

Pracovný cas obchodov a úradné hodiny úradov a verejných služieb Väcšina obchodov a predajní má v pracovných dnoch otvorené od 8. do 20. hodiny, v sobotu a v nedelu do 14. hodiny; pocas sezóny i dlhšie. Úradné hodiny verejných služieb a úradov sú od 8. do 16. hodiny od pondelka do piatka. Pošty a telekomunikácie Úradné hodiny poštových úradov sú v pracovných dnoch od 7. do 19. hodiny; v menších mestách od 7. do 14. hodiny a niektoré pracujú i na smeny. Vo väcších mestách a turistických strediskách službukonajúce pošty sú v sobotu a v nedelu otvorené do 21. hodiny. Všetky verejné telefóny fungujú len s použitím telefónnej karticky, ktorú dostat kúpit na poštách a v novinových stánkoch. Z hociktorého verejného telefónu je možné dovolat sa priamo do zahranicia.

Elektrický prúd : 220W, 50 Hz

Voda : z vodovodného kohútika je pitná na celom území Chorvátska.

Ochrana životného prostredia Ochrana biologickej rozmanitosti v súlade je s platnými predpismy EU. More na kúpanie na chorvátskom Jadrane je velmi vysokej kvality podla štandardov EU.

V prípade havárie, nehody ci znecistenia mora zavolajte, prosím, telefónne císlo 9155 (bezplatný telefón) a upovedomte o tom Národné ústredie pátrania a záchrany na mori, ktoré je zapojené do siete medzinárodných inštitúcií rovnakej úrovne. V prípade výnimocného znecistenia životného prostredia na pevnine, informujte Štátne informacné centrum na telefónnom císle 985 alebo Políciu na císle 92. Dodatocné informácie o životnom prostredí a zdravotných podmienkach na císle telefónu: 0800/200 037 www.mzopu.hr.


Opatrenia protipožiarnej ochrany

Zistite a presvedcte sa, ci ste urobili všetko pre to, aby nedošlo k požiaru! · Nevyhadzujte zapálené, tlejúce alebo horlavé predmety do okolia! · Ak spozorujete požiar, prosíme Vás, aby ste o tom ihned upovedomili osoby nachádzajúce sa vo Vašej prítomnosti; ihned to ohláste na císlo telefónu-93; do príchodu požiarnikov sa pokúste požiar uhasit, avšak spôsobom, ktorým neohrozíte ani seba, ani iných! · Rešpektujte a dodržiavajte znacku, ktorou je zakázané zakladat ohen! · Dávajte pozor, aby Vaše zaparkované vozidlá neblokovali požiarnikom prístup ci príjazd.

Dôležité telefónne císla: Medzinárodná predvolba do Chorvátska: 385 Lekárska pohotovostná služba: 94 Požiarnici: 93 Polícia: 92

Pomoc motoristom na cestách: 987; 987@hak.hr

Všeobecné informácie : 981 Informácie o miestnych a medzimestských telefónnych císlach: 988 Informácie o medzinárodných telefónnych císlach: 902 Predpoved pocasia, stav vozoviek a dopravná situácia na cestách: 060 520 520 Hrvatski autoklub (HAK) (Chorvátsky automobilový klub): 01/4554 433 a 4640 800; Internet: www.hak.hr; e-mail: info@hak.hr

Rozhlasové programy vysielané v cudzích jazykoch v turistickej sezóne: Na 2. kanáli Chorvátskeho rozhlasu okrem pravidelných správ vysielaných v jazyku chorvátskom bude HAK (Chorvátsky automobilový klub) podávat informácie o stave vozoviek, cestnej premávke a o situácii na cestách v jazyku anglickom, nemeckom a talianskom a niekolkokrát denne i informácie pre jachtárov.

Domáce národné jedlá a nápoje Kam íst jest?

I ked okrem hotelov, ktoré v rámci ubytovania zahrnajú polopenziu alebo plnú penziu, sa vo všetkých mestách, turistických miestach a popri hlavných cestách nachádzajú reštaurácie, pohostinstvá, hostince, vinárne a pivárne, pizzerie, 'fast food' reštaurácie, pre gurmánov sú predsa len najzaujímavejšie také reštaurácie a pohostinstvá, ktoré ponúkajú domácu "chorvátsku kuchynu". Pre všetky potraviny živocíšneho pôvodu okrem skutocnosti, že tieto sú pod nepretržitým veterinárno-zdravotným dozorom, platia rovnaké podmienky, aké sa uplatnujú i v krajinách Európskej únie.

Co jest? Okrem už štandardnej európskej kuchyne - Chorvátsko ponúka svoje najoblúbenejšie domáce jedlá a špeciality: zo studených pokrmov treba v prvom rade spomenút už dobre známy dalmátsky alebo istrijský 'pršut' (šunka údená špeciálnym spôsobom), dalej syr vyrábaný na ostrove Pag alebo v Like (kraj), ovcí syr, slavónsky kulen (tlacenka pripravovaná špeciálnym spôsobom), vynikajúce samoborské ci záhorské cesnakové klobásy, cerstvý tvaroh s kyslou smotanou...

Ponuka hlavných jedál závisí od prostredia a podnebia, v ktorom sa v danej chvíli nachádzate. V Dalmácii, Prímorí (severná cast Jadranského pobrežia), na ostrovoch a na Istrii medzi hlavné jedlá predovšetkým patria pokrmy z rýb a z"plodov mora", ale aj mäsité jedlá, napríklad 'pašticáda' alebo varená jahnacina. V kontinentálnej casti Chorvátska je výber mäsitých pokrmov vskutku bohatý a za rázovité špeciality sa považujú morka s 'mlincami' (podobné lokšiam), pecená jahnacina, pecené mladé prasiatko, 'štrukle'(malé slané tvarohové záviny) varené alebo pecené. Zo sladkých pokrmov už okrem spomenutých 'štruklí' je tu ešte i: orechový závin, makový závin, tvarohový závin alebo závin plnený rôznymi druhmi ovocia. Co pit? Tradícia pestovania vinica a výroby lahodných znackových vín, ktorou sa zaoberajú chorvátski vinohradníci, trvá nepretržite už niekolko storocí - ci už ide o kontinentálnu cast Chorvátska, Prímorskú cast alebo o Dalmáciu. Známymi a uznávanými druhmi chorvátskych vín, ktoré sa pestujú na jadranskom pobreží a na ostrovoch, sú prevažne cervené vína - teran, merlot, kabernet, opolo, plavac, dingac, postup, ale sú tu i biele vína - malvazija, pošip, pinot, kujundžuša, žlahtina, muškát... V kontinentálnej casti je zastúpený rizling, graševina, burgundské, tramín... Z tuhých nápojov sú známe 'rakije' (pálenky)- slivovica, 'travarica', 'lozovaca' a z dezertných alkoholických nápojov 'prošek' a 'maraschino'.